Info | Oversigt | Certificering | Godkendelse | Egenservice

Certificerede og godkendte servicevirksomheder

Nedenfor ses en liste over alle virksomheder, der er godkendte eller certificerede til at udføre service på vindmøller i Danmark samt virksomheder, der er certificeret til at standse, sikre, starte og funktions- og sikkerhedsafprøve vindmøller. For vindmøller med et rotorareal over 40 m2 er det lovpligtigt at anvende en servicevirksomhed, der er godkendt eller certificeret til den pågældende vindmølletype.

Andre opgaver, der ikke er knyttet til den regelmæssige service, såsom forbedringer og reparationer kan udføres af specialister, der ikke er særligt godkendte eller certificerede virksomheder. Disse specialister skal dog enten selv være certificeret til at standse, sikre, starte og funktions- og sikkerhedstafprøve den pågældende vindmølletype, eller skal udføre opgaven sammen med en servicevirksomhed, der er certificeret eller godkendt hertil.

Godt at vide

For vindmølletyper med rotorareal på eller under 40 m2 er der ikke krav om, at service skal foretages af en certificeret eller godkendt service­virksomhed. En virksomhed kan derfor foretage service på vindmøller under 40 m2, selvom vindmølletypen ikke fremgår af servicevirksomhedens vindmølleliste.