Info | Servicevirksomheder | Certificering | Godkendelse | Egenservice

Servicering af vindmøller

Alle vindmøller, uanset størrelse, skal serviceres, repareres og vedligeholdes, så længe vindmøllen er opstillet. Vindmøllerne skal serviceres i overensstemmelse med servicemanualen og serviceintervallerne angivet heri. For fuldt overblik over alle bestemmelserne vedrørende service henvises til bekendtgørelsen og vejledningen.

Service på vindmøller over 40 m2 skal udføres af eksperter og indberettes: Vindmøller med et rotorareal over 40m2 skal have udført service og vedligehold af en godkendt eller certificeret servicevirksomhed, og service skal indberettes til Energistyrelsen. Du finder links til serviceindberetning på undersiden for blanketter og indberetning. På undersiden om servicevirksomheder kan du se de virksomheder, der er godkendt eller certificeret til at servicere vindmøller, samt hvilke typer af vindmøller, servicevirksomhederne må udføre service på.

Service på vindmøller på 40 m2 eller derunder føres i logbog: Der er ikke krav om, at service indberettes til Energistyrelsen for vindmøller med et rotorareal på eller under 40 m2, men ejeren skal føre logbog over service udført på vindmøllen og skal desuden opbevare logbogen på vindmøllen. Eksempler på indhold i logbogen kan findes i vejledningen.

Udvidet servicekrav til ældre vindmøller: Kravene til at udføre service stiger i takt med vindmøllens alder. Når vindmøllen er over designlevetiden, ofte 20 år, vil der skulle foretages udvidet service. Kravene til udvidet service findes i bekendtgørelsen bilag 4.

Når vindmøllen er ude af drift eller sættes i drift igen: Når en vindmølle med et rotorareal på over 40 m2 tages ud af drift, eller driften genoptages, skal selve standsningen eller genstarten af vindmøllen foretages af virksomheder, der er godkendt eller certificeret til opgaven. Når en vindmølle, uanset dens størrelse, har indstillet driften, skal vindmøllen sikres forsvarligt og serviceres. Det skal ske som minimum én gang om året, medmindre der er angivet et kortere interval i servicemanualen. 

Se vejledningen for eksempler på sikring af vindmøller, der tages ud af drift, og eksempler på sikkerheds- og funktionsafprøvning, når vindmøllen sættes i drift igen.

Hvis vindmøllen havarerer eller der opstår større skader: Sker der et havari på en vindmølle, eller opstår der større skader på en vindmølle, skal det indberettes uden unødigt ophold til Energistyrelsen. Læs mere på undersiden for skade og havari.

Godt at vide

Vejledningen er et godt sted at starte, hvis du vil vide mere om teknisk certificering og servicering af vindmøller. For at forstå de præcise forpligtelser og krav, der gælder, er det dog nødvendigt også at læse selve bekendtgørelsen.

PDF | Vejledning

LINK | Bekendtgørelse

 

 

Serviceforpligtelsen indebærer bl.a.:

  • at vindmøllen skal have foretaget regelmæssig service og vedligeholdelse i henhold til servicemanualen,
  • at for vindmøller med et rotorareal 40 m2, skal service udføres af en godkendt eller certificeres servicevirksomhed, og service skal indberettes
  • at der skal udføres reparationer efter behov,
  • at vindmøller, der er ude af drift, fortsat skal have foretaget service.