InfoServicevirksomheder | Certificering | Godkendelse | Egenservice

Godkendelse som servicevirksomhed

 

Ekstraordinær mulighed for godkendelse som servicevirksomhed til pitch-reguleret Osiris 10 og KVA 10 vindmølle

Energistyrelsen kan undtagelsesvist og ekstraordinært godkende servicevirksomheder til Osiris 10 og KVA 10 vindmølletyperne, selvom vindmøllerne er pitch-regulerede. Det skyldes bl.a. at ingen certificerede servicevirksomheder på nuværende tidspunkt har ønsket at lade sig certificere til  at servicere de to vindmølletyper.

En godkendelse gives på baggrund af en konkret vurdering og forudsætter bl.a., at ansøger fremviser en uafhængig ekstern sagkyndig vurdering af virksomhedens kompetencer til service af mølletypen.

Ansøger skal benytte blanketten til de stall-regulerede vindmøller, som sendes til info.cas@ens.dk.

For yderligere spørgsmål, kontakt Energistyrelsen på info.cas@ens.dk

 

Godkendelse som servicevirksomhed

Energistyrelsen kan godkende virksomheder til at udføre service af stall-regulerede vindmøller med en nominel effekt til og med 600 kW efter bekendtgørelsens §26, stk. 1.

En godkendelse som servicevirksomhed kan gives til virksomheder, der kan dokumentere ekspertise vedrørende service af vindmøller, herunder at de råder over personale med dokumenterede, relevante kompetencer og erfaring, samt nødvendige procedurer, manualer og evt. specialværktøj, som beskrevet i bekendtgørelsens bilag 7.

Du finder ansøgningsblanketten på undersiden for blanketter og indberetninger. Den udfyldte ansøgning og relevante bilag sendes til info.cas@ens.dk.

Fornyelse af godkendelse som servicevirksomhed

En godkendelse som servicevirksomhed kan fornyes, hvis ansøgningen er modtaget i Energistyrelsen, inden udløb af den aktuelle godkendelse efter bekendtgørelsens §26, stk. 3Af bekendtgørelsens bilag 7, afsnit. 2 fremgår det, hvad der som minimum skal være vedlagt ansøgningen.

Ønsker du at tilføje en vindmølletype til din virksomheds eksisterende godkendelse, gælder samme dokumentationskrav som ved en ny godkendelse for den pågældende vindmølletype.

Du finder ansøgningsblanketten, på undersiden for blanketter og indberetninger. Den udfyldte ansøgning og relevante bilag sendes til info.cas@ens.dk.