Blanketter og indberetninger

Serviceindberetning | selvbetjeningsportal

Servicevirksomheder kan her indberette servicebesøg på vindmøller.

LINK | Energistyrelsens selvbetjeningsportal

Det kræver CVR-nummer at tilgå serviceportalen, og man kan kun tilgå portalen, når man har søgt Energistyrelsen om adgang. Brugeradgang kan kun ske via NemID - og kræver medarbejdercertifikat og nøglefil. Browseren Edge kan ikke anvendes til NemID. Yderligere oplysninger om brugeradgang og medarbejdercertifikat kan findes via overstående link.

Serviceindberetning | indberetningsblanket

Blanketten kan anvendes af ejere eller servicevirksomheder, som er godkendt eller certificeret til at udføre service på vindmøller.

LINK | PDF | Indberetning af regelmæssige servicebesøg på vindmøller

Blanketten skal kun bruges, hvis der ikke kan indberettes digitalt.

Indberetningsblanketten kan sendes med e-mail til ens@ens.dk (fx vedhæftet som pdf eller foto med tydelig underskrift) eller med fysisk post til:

Energistyrelsen

Center for VE-administration

Niels Bohrs Vej 8D

6700 Esbjerg

Servicevirksomhed | ansøgning om godkendelse eller fornyelse

Ansøgningsblanketter til ansøgning om godkendelse eller fornyelse af godkendelse som virksomhed til at udføre service på vindmøller.

PDF | Ansøgning om godkendelse som servicevirksomhed

PDF | Ansøgning om fornyelse af godkendelse som servicevirksomhed

WORD | Ansøgning om godkendelse som servicevirksomhed

WORD | Ansøgning om fornyelse af godkendelse som servicevirksomhed

Blanketten samt eventuelle bilag sendes til info.cas@ens.dk.

Egenservice | ansøgning om fornyelse af godkendelse

Ansøgningsblanket til fornyelse af godkendelse til at udføre service på egen vindmølle.

PDF | Ansøgning om fornyelse af godkendelse til egenservice

WORD | Ansøgning om fornyelse af godkendelse til egenservice

Bemærk, at ansøgningen skal være modtaget i Energistyrelsen, inden udløbet af den nuværende godkendelses gyldighedsperiode.

Blanketten samt eventuelle bilag sendes til info.cas@ens.dk.

Indberetning ved skade eller havari af vindmølle

PDF | Blanket til indberetning af skade eller havari

WORD | Blanket til indberetning af skade eller havari

Blanketten samt eventuelle bilag sendes til info.cas@ens.dk.

Vejledning

Vejledningen er et godt sted at starte, hvis du vil vide mere om teknisk certificering og servicering af vindmøller. For at forstå de præcise forpligtelser og krav, der gælder efter ordningen, er det dog nød­ven­digt også at læse selve be­kendt­gø­rel­sen.

PDF | Vejledning

LINK | Bekendtgørelse

 

 

 

Godt at vide

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til info.cas@ens.dk