Info | Vindmøllecertifikater | ProjektcertifikaterCertificering

Information om teknisk certificering

Der er krav om, at vindmøller med et rotorareal over 5 m2 skal have et gyldigt certifikat ved opstillingstidspunktet. Dette er for at sikre, at vindmøller opstillet i Danmark er designet og opstillet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der findes flere kategorier af certifikater til vindmøller. Certifikatet er udtryk for, at en uafhængig tredjepart har verificeret, at vindmøllen er designet og testet efter reglerne i bekendtgørelsen. Samtidig viser det, at tredjeparten også har sikret sig, at vindmøllen produceres med et veldokumenteret kvalitetsstyringssystem.

På undersiden for lovgivningskrav og standardisering kan du læse mere om de gældende regler, og du kan herudover læse mere om de forskellige certifikatkategorier i vejledningen.

Kort om forskellige kategorier af certifikater

Typecertifikat (§§ 6 og 7): Et typecertifikat gælder for den vindmølletype, eller varianter heraf, der er specificeret i certifikatet. Typecertifikatet er dokumentation for, at vindmølletypen er designet, testet og produceret efter lovgivningen, og udstedes til fabrikanten, leverandøren eller importøren. Ejeren skal ved købet have en kopi heraf. En vindmølle kan forblive opstillet og forsætte produktionen efter, at typecertifikatet er udløbet.

Selvbyggercertifikat (§§ 8 og 9): Certifikat til vindmøller over 5 m2 til og med 40m2, der konstrueres af ejeren selv. Du kan læse mere om krav og procedurer til i bekendtgørelsens bilag 2.

Prototypecertifikat (§§ 11): Når en producent eller fabrikant starter udviklingen af en ny vindmølletype, vil det typiske forløb begynde med udviklingen af en prototype. Inden fabrikanten sætter prototypen i drift, skal den specifikke vindmølle have et prototypecertifikat, som gælder for en tidsbegrænset periode.

Tillægscertifikat (§§ 15 og 16): Et tillægscertifikat kan gives til eksisterende vindmøller, som f.eks. flyttes fra én placering til en anden,ombygges, eller hvor ejeren fortsat ønsker at have vindmøllen opstillet efter udløb af et tidsbegrænset certifikat. Du kan læse mere om tillægscertifikater om ombygning af vindmøller i vejledningen.


Projektcertifikat (§§ 12 og 13): Større vindmøller med et rotorareal over 200 m2 skal projektcertificeres ved opstillingen. Projektcertificeringen dokumenterer opstillingsstedets påvirkning på den specifikke vindmølle. Et projektcertifikat kan godt dække en park med flere vindmøller og kan udstedes til en eller flere ejere. Et projektcertifikat vil i praksis gælde, så længe vindmøllen er opstillet.

Prototyper eller vindmøller, som flyttes, bliver vurderet i forhold til opstillingsstedet i forbindelse med udstedelse af vindmøllens certifikat, og disse skal derfor ikke projektcertificeres.


Provisoriske certifikater (§§ 7, 9, 13 og 16): I den situation, hvor der stadig er udestående forhold i certificeringen af en vindmølle, kan der udstedes et midlertidigt certifikat, inden et endeligt certifikat udstedes. Et certifikat af denne type kaldes ’provisorisk’ og kan først udstedes, hvis de udestående forhold ikke er af væsentlig betydning for sikkerheden.

Tidsbegrænsede certifikater (§ 14): For tidsbegrænsede certifikater betyder udløbsdatoen på certifikatet, at vindmøllen skal nedtages efter udløb, medmindre der udstedes et nyt certifikat, eller at det tidsbegrænsede certifikatet forlænges. Provisoriske certifikater og prototypecertifikater, samt visse udgaver af tillægscertifikater, er altid tidsbegrænsede.

 

 

Godt at vide

Vejledningen er et godt sted at starte, hvis du vil vide mere om teknisk certificering og servicering af vindmøller. For at forstå de præcise forpligtelser og krav, der gælder, er det dog nødvendigt også at læse selve bekendtgørelsen.

PDF | Vejledning

LINK | Bekendtgørelse