Indberetning af skade eller havari på en vindmølle

Sker der et havari på en vindmølle, eller opstår der større skader, der betragtes som at udgøre en sikkerhedsrisiko på en vindmølle, skal det indberettes uden unødigt ophold til Energistyrelsen. Yderligere oplysninger om indberetningen kan ses i bilag 6 til bekendtgørelsen.

Vindmølleejeren er endvidere forpligtet til, før vindmøllen sættes i drift igen, at udbedre de fejl ved vindmøllen, der er årsag til skaden og eventuelle følgeskader, og foretage en funktions- og sikkerhedsafprøvning af vindmøllen samt at orientere Energistyrelsen om, at dette er sket.

Indberetning ved skade eller havari af vindmølle

PDF | Indberetningsblanket ved skade eller havari

WORD | Indberetningsblanket ved skade eller havari

Blanketten samt eventuelle bilag sendes til info.cas@ens.dk.

Godt at vide

Eksempler på situationer hvor skader betragtes som at udgøre en sikkerhedsrisiko og derfor skal indberettes:

  • Stop af vindmølle grundet havaririsiko
  • Nedfald af vinger eller vingedele
  • Nedfald af bolte
  • Nedfald af andre komponenter
  • Skader, der resulterer i brand, eller at vindmøller kører løbsk
  • Totalhavari