Info | Oversigt | Projektcertifikater | Certificering

Certifikater til vindmøller

Der er krav om, at vindmøller med et rotorareal over 5 m2 skal have et gyldigt certifikat ved opstillingstidspunktet. Dette er for at sikre, at vindmøller opstillet i Danmark er designet og produceret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Alle udstedte og ikke udløbne gyldige certifikater til vindmøller, med informationer om bl.a. fabrikant og udvalgte tekniske specifikationer, kan ses herunder.

Forkortelser benyttet i kolonnen ”Kategori” i oversigten:

  • A: Typecertifikat
  • B: Provisorisk typecertifikat
  • C: Prototypecertifikat
  • Tillægscertifikat

 

Godt at vide

Oversigten be­nyt­ter sig af de hi­sto­ris­ke for­kor­tel­ser for cer­tifikat­kategorier.

Se betydningen af forkortelserne i teksten.