InfoLovkrav og standardisering | Rådgivende udvalg

Rådgivende udvalg

For en løbende vurdering af reguleringens faglige indhold og administration heraf er der af Energistyrelsen nedsat et rådgivende udvalg, som består af repræsentanter for vindmølleindustrien, vindmølleejere, Energinet, net- og forsyningspligtige virksomheder, forsikringsselskaber, certificerende virksomheder, standardiserings- og forskningsinstitutter, andre myndigheder m.v.

Energistyrelsen udpeger medlemmerne i det rådgivende udvalg (RU) og forestår sekretariatsbetjeningen.

 

Virksomheder

Medlemmer

Offentlige myndigheder

      Arbejdstilsynet

      Energinet.dk

      Sikkerhedsstyrelsen

 

Erik Lund Lauridsen

Flemming Brinch Nielsen

Anders Mortensen

Fabrikanter

      Siemens Gamesa Renewable Energy

      Vestas Wind Systems

      Viking Wind

 

Per Hessellund Lauritsen, Formand for Udvalget

Claus Brynaa

Ulrich Høgenhaven

Standardisering og forskningsinstitutioner

      Dansk Standard

      DTU Vindenergi

 

Christine Weibøl Bertelsen

Peter Hjuler Jensen

Certificering og service

      DNV Renewables Certification

      Bureau Veritas Denmark

      Intertek DIC

      Connected Wind Services

      SSConsulting

      Nordic Wind Consultants

 

Bente Vestergaard

Anders Aagaard Christensen

Bjarne Karlsen Hansen

Kent Hougaard

Strange Skriver

Lasse Mathiasen

Ejere og opstillere

      Ørsted

      HOFOR

      European Energy

      Vattenfall

 

Leo Jensen

Jan Grønbech

Mikael D. Pedersen

Pernille Skouboe Daub

Forsikring

     Risk Point

 

Tom Kristiansen

Øvrige

     -

 

Keld Mortensen