Info | Lovkrav| Rådgivende Udvalg

Lovkrav og international standardisering

Teknisk certificering og servicering: De danske lovkrav til teknisk certificering og servicering af vindmøller fremgår af bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller.

LINK | DA | Bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering | Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

PDF | DA | Vejledningen til bekendtgørelsen | Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelsen

PDF | EN | Executive Order on technical certification and servicing of wind turbines etc. (uofficiel oversættelse)

PDF | EN | Guidance document to the Executive Order | The Danish Energy Agency's guidance document to the executive order

Støj fra vindmøller: Det er i bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller et krav, at der foreligger en kildestøjsmåling udstedt i henhold til de danske regler herfor. I Danmark er der fastsat specifikke krav til støjmålinger mv. på vindmøller i bekendtgørelse om støj for vindmøller, som bl.a. omfatter regler om måling af lavfrekvent støj. Reglerne er udstedt af Miljøministeriet.

LINK | Bekendtgørelse om støj fra vindmøller | Miljø- og Fødevareministeriet

LINK | Miljøministeriets underside om støj fra vindmøller | Miljøstyrelsens underside om støj fra vindmøller

PDF | Støj fra vindmøller | Miljøstyrelsens vejledning til bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Du finder links til relevante internationale standarder og certificeringsordninger nederst på denne side.

Internationale standarder for teknisk certificering af vindmøller

Lovkravene for certificering følger (med en række undtagelser) de minimumskrav til vindmøllers sikkerhed og sundhed, som sættes i internationale tekniske standarder og certificeringsprocedurer for vindmølleanlæg udarbejdet under standardiseringsorganet IEC og certificeringssystemet IECRE. Certificeringen har til formål at vise overensstemmelse med de tekniske standarder.

Minimumskravet betyder, at der er metodefrihed, og man kan anvende andre standarder og procedurer, så længe de som minimum indeholder de samme elementer og sikrer, at samme sikkerhedsniveau opnås.

Vindmølleanlæg skal udover at leve op til kravene om teknisk certificering og servicering også altid overholde al anden gældende lovgivning.

I bekendtgørelsen refereres til følgende internationale standarder og procedurer for certificering af vindmøller og vindmølleprojekter:

Type- og protypecertificering af vindmøller med et rotorareal på over 5 m2 og til og med 200 m2:  

IEC 61400-22:2010 Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification.

Type- og prototypecertificering af vindmøller med et rotorareal over 200 m2:  

IECRE OD-501:2018 Type and Component Certification Scheme.

Projektcertificering af vindmøller med rotorareal over 200 m2

IECRE OD-502:2018 Project Certification Scheme.

Godt at vide

Vejledningen er et godt sted at starte, hvis du vil vide mere om teknisk certificering og servicering af vindmøller. For at forstå de præcise forpligtelser og krav, der gælder, er det dog nødvendigt også at læse selve bekendtgørelsen.

PDF | Vejledning

LINK | Bekendtgørelse

Tekniske standarder med relevans for sikkerhed og sundhed

IEC 61400-1

|

Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements. Edition 4.0 (2019-02-08).

Herunder: Rettelsesbladet IEC 61400-1:2019/COR1:2019 Edition 4.0 (2019-09-16)

IEC 61400-2

|

Wind turbines - Part 2: Small wind turbines. Edition 3.0 (2013-12-12).

Herunder: Rettelsesbladet IEC 61400-2:2013/COR1:2019 Edition 3.0 (2019-10-10)

IEC 61400-3-1

|

2019 Wind energy generation systems - Part 3-1: Design requirements for fixed offshore wind turbines. Edition 1.0 (2019-04-05)

IEC TS 61400-3-2

|

Wind energy generation systems - Part 3-2: Design requirements for floating offshore wind turbines. Edition 1.0 (2019-04-05)

IEC 61400-4

|

Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes. Edition 1.0 (2012-12-04)

IEC 61400-5

|

Wind energy generation systems - Part 5: Wind turbine blades2020 Edition 1.0 (2020-16-06)

IEC 61400-6

|

Wind energy generation systems - Part 6: Tower and foundation design requirements. Edition 1. (2020-04-21)

IEC 61400-13

|

Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads. Edition 1.0 (2015-12-21)

IEC 61400-23

|

Wind turbines - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades. Edition 1.0 (2014-04-08)

IEC 61400-24

|

Wind turbines - Part 24: Lightning protection. Edition 2.0 (2019-07-03)

 

Relevante tekniske standarder for vindmøller og sikkerhed og sundhed efter bekendtgørelsens bilag 1.

Relevante links til internationale standarder og procedurer

LINK

| 

IEC | International Electrotechnical Commision

LINK

|

IEC TC 88 | IEC’s tekniske komité for vindenergisystemer

LINK

|

IEC 61400 – Online Collection | Uddrag af standarder under IEC 61400

LINK

|

IEC Webstore for TC 88 | Standarder under IEC 61400 kan købes via denne side

LINK

|

IECRE | IEC Renewable Energy

LINK

|

IECRE Operational Documents | IECRE’s certificeringsprocedurer

LINK

|

IECRE OD-501 | IECRE’s proceduredokument for type, prototype- og komponentcertificering

PDF

|

IECRE OD-502 | IECRE’s proceduredokument for projektcertificering

PDF

|

ISO 9001:2015 | Internationale standard for kvalitetsledelsessystem

LINK

|

DS S-588 | Dansk Standards udvalg for vindenergisystemer

LINK

|

DANAK | Den Danske Akkrediteringsfond

LINK

|

EA | Europæisk samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganer