InfoServicevirksomheder | Certificering | Godkendelse | Egenservice

Fornyelse af godkendelse til servicering af egen vindmølle

Vindmølleejere, personer og virksomheder, der allerede har en godkendelse til at udføre service efter § 9, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse nr. 648 af 31. maj 2023 om teknisk certificeringsordning for vindmøller., kan fortsætte med at servicere de omfattede vindmøller i godkendelsens gyldighedsperiode efter den gældende bekendtgørelsens § 20, stk. 1.

Fornyelse af gyldige godkendelser til egenservice

Ved fornyelse af godkendelsen skal vindmøllerejeren ansøge inden udløbet af den nuværende godkendelses gyldighedsperiode i henhold til bekendtgørelsens § 20, stk. 2. Fornyelse gives med en varighed af 3 år.

Der er ved fornyelse af godkendelsen krav om, at:

  • Vindmølleejeren fortsat kan dokumentere relevant uddannelse og tilstrækkelig kendskab til service af den pågældende vindmølle, og
  • at vindmøllen i den forudgående godkendelsesperiode er blevet serviceret i overensstemmelse med vindmøllens servicemanual og kravene i denne bekendtgørelse.

Energistyrelsen kan desuden anmode om bekræftelse fra ejer af den pågældende vindmølle, hvis en person eller virksomhed søger om fornyelse af godkendelse til at servicere en vindmølle, de ikke selv ejer.

En godkendelse til egenservice bortfalder, hvis vindmøllen afhændes.

Du finder ansøgningsblanketten på undersiden for blanketter og indberetninger. Den udfyldte ansøgning og relevante bilag sendes til info.cas@ens.dk.

Godt at vide

Det er vigtigt at ansøge om fornyelse af en godkendelse til service inden ens nuværende godkendelse udløber. Energi­styrelsen kan ikke udstede nye godkendelser til egenservice og kan kun udstede en fornyelse, hvis der findes en gyldig god­ken­del­se på an­søg­nings­tids­punk­tet.