Info | Oversigt | Projektcertifikater | Certificering

Certifikater til vindmøller

Der er krav om, at vindmøller med et rotorareal over 5 m2 skal have et gyldigt certifikat ved opstillingstidspunktet. Dette er for at sikre, at vindmøller opstillet i Danmark er designet og produceret sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Alle udstedte og ikke udløbne gyldige certifikater til vindmøller, med informationer om bl.a. fabrikant og udvalgte tekniske specifikationer, kan ses herunder.

Forkortelser brugt ved kategorisering af vindmøllecertificering:

  • Typecertifikat: I oversigten kaldet A-certifikat
  • Provisorisk typecertifikat: I oversigten kaldet B-certifikat
  • Prototypecertifikat: I oversigten kaldet C-certifikat
  • Tillægscertifikat: I oversigten kaldet T-certifikat (denne kategori af certifikater blev omtalt som § 8-certifikater for certifikater udstedt i henhold til den tidligere bekendtgørelse 73)
  • Certifikat udstedt til en vindmølle med et rotorareal på maks. 200 m2: I oversigten kaldet SWT-certifikat (Small Wind Turbine)

 

Godt at vide

Oversigten be­nyt­ter sig af de hi­sto­ris­ke for­kor­tel­ser for cer­tifikat­kategorier.

Se betydningen af forkortelserne i teksten.