InfoVindmøllecertifikater | Projektcertifikater | Certificering

Virksomheder, der udsteder certifikater på vindmøller eller projekter

Virksomheder, der udsteder vindmølle- eller projektcertifikater skal enten være akkrediteret eller godkendt af Energistyrelsen til opgaven. Det kan variere, hvilke former for certifikater, den enkelte certificeringsvirksomhed er akkrediteret eller godkendt til at udstede.

Herunder kan du se de, hvilke virksomheder, der udsteder certifikater til vindmøller og vindmølleprojekter.

Godt at vide

Tillægscertifikater blev tidligere omtalt som § 8-certifikater under den nu udgåede BEK 73.

Certifikater til vindmøller op til 40 m2 kan udstedes til selvbyggermøller eller ved fornyelse af certifikater udsted i henhold til bilag 1 af den tidligere BEK 73.

VirksomhedVindmølle:
Land
Vindmølle:
Hav
Vindmølle:
U/ 200 m2
Vindmølle:
Selvbyg
Projekt:
Land
Projekt:
Hav
Tillægs-
certifikat
GyldighedUdstedt af